Scenario

Bert Beyens en de wondere wereld van het scenario.

Beyens_foto.jpg

Examenvragen

Wat is een montagesequentie?

Geef de kenmerken van de akten.

Verbeter deze scène met vieze bladspiegel.

Vragen examen 2010
1. Welk deel van het script staat in cursief?
2. Wat is een dialooghook?
3. Geef drie voorbeelden om 'de druk in het drama' te verhogen aan de hand van films die we integraal gezien
hebben in de les.
4. Wat is 'counteraction' en geef een voorbeeld.
5. Geef uitgebreid het verloop van de derde akte.

L1000547.jpg 3024794140_29a0649767.jpg symposium011206-2.jpgbert%5B1%5D.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License